Vrienden van SABAR

Via mijn lokale netwerk (Senso Advies te Waalwijk / Linda van Hemert) ben ik in juli 2022 in contact gekomen met Claire en Greggie. Nadat een geschikte bedrijfslocatie is gevonden, zijn de voorbereidingen gestart om een financieringsaanvraag uit te werken en in te dienen bij banken en non-bancaire geldverstrekkers. Uiteindelijk heeft Triodos Bank een passende offerte uitgebracht om de aankoop, verbouwing en exploitatie van Zorgboerderij Sabar te financieren, naast het eigen geld dat wordt ingebracht door Claire en Greggie.

Tevens wil ik de positieve rol benadrukken van de accountant, Ronald Krol van het in Den Bosch gevestigde kantoor EJP.

Loek van Sluisveld
Adviseur Bedrijfsfinanciering MKB

Als EJP accountants en belastingadviseurs
’s-Hertogenbosch hebben wij in de fase van planontwikkeling en invulling om het ambitieuze en uitdagende en mooie SABAR plan de ondernemers Claire en Greggie ervaren als gepassioneerde ondernemers met een mooie visie op WLZ en de combinatie met dagbesteding. 

Dergelijke initiatieven vragen veelal inzet en ook in de aanloop veel geduld en doorzettingsvermogen waarbij dit ook voor  Claire en Greggie veel heeft gevraagd waaruit duidelijk dan ook visie en ondernemerschap blijkt.

 

Ronald Krol
Managing partner accountancy

Copyright Zorgboerderij SABAR   |   Privacyreglement   |   Klachtenreglement

Ga naar de inhoud